II Turniej Regionalny Dzieci i Młodzieży do lat 15
Lublin 25.09.2005
 poprzednie                       

II Turniej Regionalny Dzieci i Młodzieży do lat 15 Lublin 25.09.2005