„N a t u r a lnie gramy w RUGBY,
budujemy formę i charakter”.

to projekt realizowany w ramach umowy z Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych podczas którego będziemy promować  zrównoważoną i wielofunkcyjną gospodarkę leśną, obcowanie z naturą, spędzanie wolnego czasu
na świeżym powietrzu, edukację leśną i przyrodniczą, uprawianie sportu i turystyki, a także korzystanie z produktów lasu dla codziennych potrzeb.

Akcja zaplanowana jest na dzień 7.10.2023. Wezmą w niej zawodniczki i zawodnicy KS Budowlani Lublin wraz z  rodzicami i trenerami. Miejsce akcji, to Las Dąbrowa w okolicach Zalewu Zemborzyckiego.

Zapraszamy a po akcji relacja na FB Akademii Rugby Lublin